พฤษภาคม 17, 2022
นกเงือก

นกเงือก รักเดียวใจเดียว สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของรักแท้

นกเงือกจัดเป็นสัตว์ “ชนิดพันธุ์หลัก” ซึ่งบทบาทหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศป่า โดยเป็นผู้กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีประสิทธิภาพ คงความหลากหลายของพันธุ์ไม้ป่า เป็นผู้ล่าซึ่งรักษาความสมดุลของระบบนิเวศจึงทำให้ป่าสมบูรณ์ อีกทั้ง นกเงือก ยังเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียว จนได้เป็นสัญลักษณ์ของรักแท้

นกเงือกเป็นสัตว์ชนิดให้ร่มเงา เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ป่าครอบคลุมพื้นที่กว้างมาก และยังมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งนก สัตว์และพืชหลากหลายชนิด ดังนั้น หากอนุรักษ์นกเงือกก็เท่ากับอนุรักษ์สัตว์และพืชชนิดอื่นๆ ได้อีกมาก นอกจากนี้ นกเงือกยังเป็นสัตว์ชนิดบ่งชี้ สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของป่าได้ด้วย และเป็นสัตว์ชนิดนำธง คือ เป็นชนิดที่มีความโดดเด่น และดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป

นกเงือก รักเดียวใจเดียว สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของรักแท้

นกเงือก

สำหรับสาเหตุที่นกเงือกถูกกล่าวขานว่าเป็นสัตว์แห่งรักแท้นั้น เนื่องจากพฤติกรรมของนกเงือกจะใช้ชีวิตคู่แบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” จนแก่เฒ่าหรือกว่าจะตายจากกัน และตัวผู้ยังมีลักษณะของหัวหน้าครอบครัวที่ดี คอยหาอาหารให้และคอยดูแลปกป้องลูกนกและแม่นกให้ปลอดภัย อย่างไรก็ดี มีเรื่องเล่าถึงเรื่องราวของความรักของนกเงือกต่อ ๆ กันมาจนทำให้นกเงือกขึ้นชื่อเรื่องความรักแท้ว่า นกเงือกนั้น เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มันจะเที่ยวบินตามหารักแท้ โดยตัวผู้จะเป็นฝ่ายเที่ยวบินตามหาตัวเมียที่เป็นที่รัก หลังจากบินอยู่นาน นกเงือกตัวผู้ก็ได้พบกับนกเงือกตัวเมียที่หวังว่าคงจะเป็นรักแท้ มันบินหาอาหารต่าง ๆ หลายชนิด มาให้ตัวเมียเพื่อหวังจะได้ครองใจจากตัวเมีย บินไปครั้งแล้วครั้งเล่า และแล้วนกเงือกตัวเมียก็รับอาหารที่ตัวผู้เสนอให้ นั่นหมายความว่าตัวเมียตกลงปลงใจที่จะเป็นรักแท้ของตัวผู้แล้ว

ลักษณะเด่นของนกเงือก

นกเงือกเอเชียส่วนมากมีขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก (ยกเว้นนกเงือกอินเดียสกุล Ocyceros และนกเงือกฟิลิปปินส์สกุล Penelopides) โดยมีขนาดความยาวตัววัดจากปลายปากถึงปลายหาง ตั้งแต่ 60-150 เซนติเมตร เช่น นกกก นกเงือกหัวแรด นกชนหิน ทั้ง ๓ ชนิดมีขนาดใหญ่มาก (110-150 เซนติเมตร) และร้องเสียงดัง ซึ่งใกล้เคียงกับนกเงือกพื้นดินในทวีปแอฟริกา นกเงือกทุกชนิด เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย นกเงือกเอเชียมีลักษณะที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีโหนก (Casque)

โหนกประดับอยู่เหนือจะงอยปาก มีรูปร่างและขนาดต่างๆ กัน อาจมีรูปร่างคล้ายหัวแครอต หรือมีลอนหยัก โหนกของนกเงือกทุกชนิดมีลักษณะเป็นโพรง ยกเว้นโหนกของนกชนหิน ซึ่งตันคล้ายงาช้าง สำหรับโหนกของนกเงือกหัวแรด มีลักษณะคล้ายนอของแรด จึงเป็นที่มาของคำว่า Hornbill ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้เรียก “นกเงือก”

2. นกเงือกไม่มีขนคลุมใต้ปีก (Underwing covert)

ตรงโคนขนบริเวณใต้ปีกมีช่องโหว่ เมื่อกระพือปีกติดต่อกัน จึงเกิดเสียงดังมาก เนื่องจากอากาศผ่านช่องโหว่เหล่านั้น ขณะที่นกบินร่อนเข้ามาเกาะที่หน้าโพรงรัง จะได้ยินเสียง คล้ายเสียงรถจักรไอน้ำยุคโบราณพ่นไอออกมา

3. เพศเมียทำรังอยู่ในโพรงไม้

โดยปิดขังตัวเองอยู่ภายในโพรง ออกไข่ กกไข่ ฟักไข่ และเลี้ยงลูกอยู่ข้างในโพรง เพศเมียปิดปากโพรงเหลือเพียงช่องแคบๆ พอให้เพศผู้ส่งอาหารผ่านเข้ามาได้เท่านั้น การปิดโพรงแบบนี้ จะป้องกันศัตรู หรือสัตว์ผู้ล่าได้เป็นอย่างดี

นกเงือก

นกเงือกในยุคปัจจุบัน

นกเงือกที่พบในปัจจุบัน นักอนุกรมวิธานได้จัดไว้ในอันดับ Bucerotiformes แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

  • วงศ์ Bucorvidae ได้แก่ นกเงือกพื้นดิน ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด อาศัยในทุ่งหญ้าสะวันนา กินสัตว์เป็นอาหาร ทำรังในโพรงไม้แต่ไม่ปิดโพรง
  • วงศ์ Bucerotidae หรือนกเงือกทำรังปิด มีทั้งสิ้น 52 ชนิด เมื่อทำรัง จะปิดปากโพรงเหลือเพียงช่องแคบ ๆ

ส่วนมากพบนกเงือกได้ในป่าดิบและทุ่งหญ้าสะวันนาเขตร้อนของทวีปแอฟริกา ๒๑ ชนิด และในป่าดิบของทวีปเอเชีย 31 ชนิด หรือร้อยละ 59.6 เป็นนกเงือกป่า และส่วนใหญ่ กินผลไม้เป็นอาหาร

นกเงือกไทย

ในบรรดานกเงือกเอเชีย 31 ชนิด ประเทศไทยมีนกเงือกถึง 13 ชนิด และเป็นนกเงือกป่าทั้งสิ้น เรียงลำดับตามวิวัฒนาการดังนี้

1. นกเงือกหัวหงอก (White-crowned Hornbill, Berenicornis comatus)  
2. นกชนหิน (Helmeted Hornbill, Rhinoplax vigil)
3. นกเงือกดำ (Black Hornbill, Anthracoceros malayanus)
4. นกแก๊ก (Oriental Pied Hornbill, Anthracoceros albirostris)
5. นกเงือกปากดำ (Bushy-crested Hornbill, Anorrhinus galeritus)
6. นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว (White-throated Brown Hornbill, Ptilolaemus austeni)
7. นกเงือกสีน้ำตาล  (Brown Hornbill, Ptilolaemus tickelli)
8. นกเงือกหัวแรด (Rhinoceros Hornbill, Buceros rhinoceros)
9. นกกก (Great Hornbill, Buceros bicornis)
10. นกเงือกคอแดง (Rufous-necked Hornbill, Aceros nipalensis)
11. นกเงือกปากย่น (Wrinkled Hornbill, Rhyticeros corrugatus)
12. นกเงือกกรามช้างปากเรียบ (Plain-pouched Hornbill, Rhyticeros subruficollis)
13. นกเงือกกรามช้าง (Wreathed Hornbill, Rhyticeros undulatus)

นกเงือกไทย 13 ชนิด อาจแบ่งกลุ่มย่อยตามลักษณะของปากและโหนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มโหนกใหญ่ ได้แก่ นกชนหิน นกเงือกหัวแรด และนกกก
2. กลุ่มโหนกขนาดกลาง ได้แก่ นกเงือกดำ และนกแก๊ก
3. กลุ่มโหนกเล็กเป็นลอนหรือหยัก ปากมีรอยย่นหรือเป็นร่อง ได้แก่ นกเงือกคอแดง นกเงือกปากย่น นกเงือกกรามช้างปากเรียบ และนกเงือกกรามช้าง
4. กลุ่มโหนกเป็นสัน ได้แก่ นกเงือกหัวหงอก นกเงือกปากดำหรือนกกาเขา นกเงือกสีน้ำตาล และนกเงือกสีน้ำตาลคอขาว

หากคุณไม่คุ้นเคยกับวิธีการ เล่นสล็อตออนไลน์ เราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความต่อไปนี้ เพื่อทำความคุ้นเคย กับกฎการเล่นขั้นพื้นฐาน ก่อนที่จะทำการเดิมพัน ด้วยเงินจริง บนเว็บไซต์

อ่านบทความเพิ่มเติม รู้หรือไม่การกิน “หมูกระทะ” เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง!!